EKES: stała Grupa ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami – misja informacyjna