Sustainable Industry Lab (SILab) – edycja 2024 – patronat Lewiatana

Termin
06/02/2024
Rejestracja
Zarejestruj się

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprasza na konferencję

Sustainable Industry Lab 2024 (SILab’24)

6 lutego 2024 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W roku 2024 zapraszamy przedstawicieli biznesów, które wykorzystują tworzywa sztuczne w produktach, realizacji procesów produkcji (np. wypełnienie opakowań) lub realizacji swoich usług. SILab’24 będzie merytorycznie powiązany z implementacją rezolucji UNEA.5/14 odnoszącej się do niewłaściwego gospodarowania tworzywami sztucznymi.

Temat dotyczy nie tylko produktów z tworzyw sztucznych, ale wszystkich produktów i usług, które wykorzystują plastik jako komponent produktu lub też używają plastiku do realizacji świadczonej usługi. Temat przedstawiony zostanie m.in. w kontekście raportowania zrównoważonego (dyrektywa CSRD) w obszarze środowiskowym i społecznym, z uwzględnieniem perspektywy zależności wynikających z łańcucha wartości (CSDDD). Innowacyjne rozwiązania mające na celu zatrzymanie tworzyw sztucznych w gospodarce będą jednym z istotnych tematów poruszanych w trakcie SILab’24.

Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad konferencją.

Formuła konferencji:
Dwie części plenarne oraz dyskusje branżowe w formule okrągłych stołów, aktywizujące uczestników, prowadzone przez liderów branżowych oraz ekspertów, zakończone spotkaniem networkingowym.

Sustainable Industry LAByrinth – części plenarne
Część 1 (przedpołudniowa) – Jak poruszać się w labiryncie wyzwań globalnych i europejskich.

  • Shereen Zorba, Head of UN Science Policy Business Forum
  • keynote inspiracyjny (tbc)
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • rozmowa z liderami rynku

Część 2 (popołudniowa) – Jak poruszać się w labiryncie zarządzania ESG w łańcuchu wartości

  • keynote – przedstawiciel Komisji Europejskiej (CSRD) lub firmy
  • dyskusja liderów biznesu

Sustainable Industry LABoratory – dyskusje branżowe
Okrągłe stoły branżowe
przedstawiciele Partnerów SILab’24 + eksperci dyskutują przy branżowych okrągłych stołach, pozostali uczestnicy mają możliwość przysłuchiwania się i zadawania pytań. Scenariusze dyskusji są dostosowane do specyfiki branży. Jeden z nich zakłada przedstawienie wcześniej przygotowanych rekomendacji, oczekujemy dyskusji, opinii, komentarzy, uzupełnień, rozszerzenia.

Laboratoria branżowe
czy i jak ująć produkty z tworzyw sztucznych w raportowaniu ESG w ramach wskazanych ESRSów, co z łańcuchem wartości, jak mapować relacje w łańcuchu wartości, jakie informacje i dane należy raportować.

BRANŻE:
• consumer goods – kosmetyki, chemia
• consumer goods – wyposażenie wnętrz
• tekstylna, odzieżowa
• budownictwo (materiały)
• medycyna i farmacja,
• automotive, w tym opony
• rolnictwo i żywność
• AGD, sprzęt elektro

Sustainable Industry Lab (SILab) to cykliczne, raz do roku, spotkanie inspiracyjne dla przedstawicieli biznesu i organizacji okołobiznesowych, podejmujące najistotniejsze w danym okresie globalne i regionalne wyzwania związane z transformacją klimatyczno-środowiskową, społeczną i gospodarczą. Tematy wiodące na poziomie globalnym, wskazywane przez UN Environment Assembly (UNEA) a implementowane przez UN Environment Programme (UNEP), powiązane zostaną z ich europejskim i krajowym wymiarem.

Celem spotkań jest wypracowywanie – ze wsparciem przedstawicieli środowisk naukowych, pozarządowych, ekspertów i administracji publicznej – konkretnych propozycji rozwiązań, które będą następnie konsultowane w szerszym gronie i promowane.
W efekcie możliwe będzie wspieranie implementacji rezolucji mających charakter globalny, podejmowanych w trakcie UN Environment Assembly (UNEA), a także kluczowych kierunków w polityce Komisji Europejskiej, w szczególności dotyczących tematyki ESG w szerokim rozumieniu.

Więcej informacji tutaj

Rejestracja tutaj.