Sygnaliści w organizacji. Nowe wyzwania

Termin
13/12/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Powodem spotkania są prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego ostatnia wersja pochodzi z 22 lipca 2022 r. Prywatne i publiczne podmioty, dla których pracuje min. 50 osób, na podstawie nowych przepisów będą zobowiązane do tworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających – sygnalistów. Tym samym istnieje szeroka grupa odbiorców potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem, które w organizacjach mogą odpowiadać za wdrożenie wewnętrznych procedur, przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie na ich podstawie działań następczych.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów compliance, rzeczników etyki, specjalstów ds. HR, inspektorów ochrony danych, pracodawców, na których spoczywa odpowiedzialność prawna za zgodność procedur z przepisami.

Celem spotkania jest zapoznanie ich z nowymi wymaganiami, terminami na ich spełnienie oraz konsekwencjami braku procedur lub niewłaściwego ich wdrożenia. Uczestnicy będą mogli skorzystać w tym zakresie z praktycznych porad specjalistów Linii Etyki, od lat zajmujących się przygotowaniem i obsługą wewnętrznych kanałów zgłaszania dla klientów biznesowych.

PROGRAM:

  • Cel ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
  • Zakres podmiotów zobowiązanych do wdrożenia przepisów ustawy.
  • Obowiązkowe i fakultatywne elementy wewnętrznych procedur zgłaszania.
  • Odpowiedzialność pracodawcy za procedurę.
  • Znaczenie poufności zgłoszeń.
  • Standardy postępowań wyjaśniających.
  • Obsługa procedur dla sygnalistów w praktyce.
  • Zachęty do zgłaszania.