Sygnaliści w pracy. Nowe regulacje

Termin
16/03/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz Linia Etyki zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

W ostatnim czasie przyspieszyły prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego ostatnia wersja datowana jest na 5 stycznia 2023 r. Prywatne i publiczne podmioty, dla których pracuje min. 50 osób, na podstawie nowych przepisów będą zobowiązane do tworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających – sygnalistów.

Nowa ustawa ma określać obowiązkowy i fakultatywny zakres informacji o naruszeniach, które będą rozpatrywane przez pracodawców lub organy publiczne, jeżeli sygnalista zdecyduje się ujawnić sprawę poza miejscem pracy. Organizacje powinny dawać możliwość poufnego zgłaszania takich informacji. Z należytą starannością muszą też podejmować działania wyjaśniające w odpowiedzi na zgłoszenie. Te, które nie wdrożą procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych lub zrobią to niezgodnie z przepisami muszą liczyć się z karami. Elementem procesu wdrożeniowego musi być m.in. konsultacja procedury ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Organizacje będą miały zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów.

PROGRAM:

  • Cel ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
  • Podmioty prawne, których dotyczą nowe obowiązki.
  • Elementy wewnętrznych procedur zgłaszania.
  • Poufność versus anonimowość zgłoszeń.
  • Obszary odpowiedzialności pracodawcy.
  • Standardy postępowań wyjaśniających.
  • Kanały dla sygnalistów w działaniu.
  • Przystosowanie procedury do organizacji – praktyczne wskazówki.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami, zasadami ich wdrożenia oraz obszarami odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie sygnalistów.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy i praktycznych porad specjalistów Linii Etyki, od lat zajmujących się przygotowaniem i obsługą wewnętrznych kanałów zgłaszania dla klientów biznesowych.