Syndrom wypalenia rodzicielskiego – jak nie utracić radości z bycia rodzicem – e-Akademia Lewiatana

Termin
16/11/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz VULCAN sp. z o.o.

zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Syndrom wypalenia rodzicielskiego – jak nie utracić radości z bycia rodzicem

16 listopada 2023 r. godz.: 10:00 -12:00

Udział jest bezpłatny.

Wspieramy dobrostan psychiczny rodziców – nowa forma benefitu dla pracowników lub działań CSR w organizacjach

Pracownicy firm każdego dnia łączą rolę zawodową z rolą prywatną. Wszystkim nam zależy nie tylko na efektywnej pracy osób, które zatrudniamy, ale przede wszystkim na samych pracownikach. To ludzie, którzy na co dzień są: braćmi, siostrami, matkami, ojcami. Niezwykle cieszy nas dzisiejsze postrzeganie przywództwa i wspieranie menedżerów w byciu rozumiejącymi szefami. W tym celu działy HR organizują szkolenia, oferują dostępu do psychologów, zapewniają benefity pracownicze oraz wiele innych działań o charakterze codziennego wsparcia.

Wypalenie zawodowe vs wypalenie rodzicielskie

Celem webinarium jest uświadomienie działom HR, pracownikom i wszystkim zainteresowanym tematyką, jak ważne jest zaopiekowanie przez organizacje tematu wypalenia rodzicielskiego, które bardzo mocno koreluje z wypaleniem zawodowym, wycofaniem, absencjami, chorobami.

Presja współczesnego świata dotyka nie tylko naszego funkcjonowania społecznego czy zawodowego, coraz częściej dotyka także rodzicielstwa. Świat 2.0 generuje przed nami wiele nowych ról, a wiele z nich także przeformułowuje. Dotyczy to zwłaszcza bycia rodzicem. Jaki jest rodzic 2.0? Jaki powinien być? Wiemy, że często to rodzic sfrustrowany, zmęczony, z ogromnym poczuciem wypalenia.

Od kilku lat to słowo „wypalenie” nie dotyczy tylko życia zawodowego

Jako Polska zajmujemy I miejsce w pod względem wypalenia rodzicielskiego (na 42 kraje).

GRUPA DOCELOWA:

 • Dla pracowników zainteresowanych tematyką skali zjawisk, które zdecydowanie mają ogromny wpływ na życie zawodowe, jakość realizowanych zadań i efektywność
 • Webinarium przeznaczone dla osób, które chcą czerpać satysfakcję ze swego rodzicielstwa, dla tych, którzy chcą być dobrymi, wystarczającymi – niekoniecznie idealnymi – rodzicami dla swych dzieci. Dla tych, którzy chcą, by ich dzieci miały poczucie sprawczości, własnej siły i wartości, nie czuły się samotne i nierozumiane. Jako rodzice możemy sprawić , by nasze dzieci jej nie doświadczały, a nasze rodzicielstwo było dla nas satysfakcjonujące.

Zapraszamy:

 • Działy HR
 • Działy Benefitów
 • Działy Wellbeingu
 • Menedżerów
 • Pracowników zainteresowanych tematyką

Dostrzegamy rażący wzrost skali niepokojących zjawisk wśród dzieci/młodzieży i ich rodziców

Triada przyczyn trudności dzieci i młodzieży

 • Samotność
 • Niska samoocena
 • Brak poczucia własnej wartości

Syndrom wypalenia rodzicielskiego

 • Osamotnienie
 • Brak sił
 • Poczucie braku kompetencji
 • Utrata radości z bycia rodzicem

Prowadząca: Iwona Nowak

Rodzice odczuwają cierpienie i poczucie bezradności:

 • Dlaczego tak jest?  Czy popełniliśmy gdzieś błąd?
 • Czemu nie umiemy czerpać satysfakcji z rodzicielstwa i dlaczego tak bardzo to wpływa na nasze życie zawodowe?
 • Dlaczego często nie umiemy pomóc naszym dzieciom choć paradoksalnie 50% z nich w chwilach trudnych oczekuje od nas tej pomocy?

Postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania w trakcie naszego webinarium. Przyjrzymy się aspektom wypalenia rodzicielskiego, poszukamy przyczyn, zobaczymy, jak wpływa na nas i nasze dzieci postawa nadopiekuńczości. I wreszcie – wspólnie poszukamy narzędzi pomocnych w skutecznym radzeniu sobie w byciu zdrowym rodzicem. Mądrym rodzicem w świecie 2.0.

 Cele webinarium

 1. Zapoznanie organizacji za zjawiskiem wypalenia rodzicielskiego i jego objawów, poszerzenie wiedzy na temat czynników ryzyka wypalenia rodzicielskiego.
 2. Wzrost kompetencji pracowników w diagnozowaniu trudności i w radzeniu sobie z objawami wypalenia rodzicielskiego.
 3. Kształtowanie postawy rodzica życzliwego wobec siebie, dbającego o swój dobrostan. Praca nad postawą rodzica rozumiejącego własne ograniczenia i przyczyny trudności- wzrost akceptacji.

 Program webinarium

 • Przedstawienie danych na temat zjawiska wypalenia rodzicielskiego (Polska na I miejscu na 42 kraje).
 • Mini test – jak jest u mnie – autodiagnoza.
 • Omówienie objawów i czynników ryzyka zjawiska:
  • mit idealnego rodzica, czyli o presji w rodzicielstwie;
  • mit szczęśliwego dzieciństwa, czyli czego tak naprawdę potrzebują nasze dzieci?
 • Rodzicielstwo skoncentrowane na rozwiązaniach. Prezentacja sposobów na skuteczne i satysfakcjonujące radzenie sobie z rolą rodzica:
  • skuteczna komunikacja,
  • wyznaczanie granic w rodzicielstwie,
  • potrzeba autonomii ważna dla rodzica i dziecka,
  • jak przywrócić dzieciom sprawczość i odbarczyć siebie?

 Organizator VULCAN Sp. Z o. o.

KONTAKT:
Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 16 listopada 2023, godz. 10:00

Koniec: 16 listopada 2023, godz. 12:00

 Wydarzenie on-line