Szkolenie Fit for 55

Termin
25/01/2024
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz Osborne Clarke zapraszają na

Szkolenie Fit for 55

25 stycznia 2024 r. godz.: 10:00-15:30

Udział bezpłatny

W 2001 roku Komisja Europejska w swoim komunikacie Gotowi na 55 przedstawiła cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w stosunku do 1990 r. Aby sprostać takim wyzwaniom, zaplanowano wdrożenie na poziomie unijnym i krajowym nowych instrumentów prawnych, których celem jest ograniczenie emisji na terenie UE.

Realizacja celów redukcyjnych odbywa się m.in. poprzez zmiany w obrębie regulacji dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) czy przyjęcie granicznego podatku węglowego (CBAM), który swoim zakresem obejmie konkretne towary importowane spoza UE.

W ramach Planu przemysłowego Europejskiego Zielonego Ładu została niedawno ogłoszona inicjatywa dotycząca wspierania inwestycji w niskoemisyjne technologie tzw. Net Zero Industry Act (Akt UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie). Celem projektowanych w tym zakresie przepisów jest stworzenie przejrzystych ram prawnych wzmacniających rozwój technologii neutralnych emisyjnie na terenie UE.

Program webinarium

 • Moduł 1: ETS | godz. 10:00 – 11:30 Tytuł szkolenia: Jak działa i na czym polega system handlu uprawnieniami do emisji?
 1. ETS, czyli europejski system handlu w praktyce- wprowadzenie.
 2. Kto musi brać udział w tym systemie i jak się w nim poruszać?
 3. Nadchodzące i planowane zmiany w systemie emisyjnym.
 • Moduł 2: CBAM | godz. 12:00 – 13:30 Tytuł szkolenia: CBAM (graniczny podatek węglowy) – nowy instrument polityki ochrony klimatu
 1. Co to jest nowe cło przywozowe, czyli CBAM- wprowadzenie.
 2. Kto w praktyce musi raportować CBAM i od kiedy- praktyczne uwagi dla polskich firm.
 3. W jaki sposób CBAM i system handlu uprawnieniami do emisji są ze sobą powiązane?
 • Moduł 3: Net Zero Industry Act | 14:00 – 15:30 Tytuł szkolenia: Net Zero Industry Act jako narzędzie niskoemisyjnej gospodarki
 1. Co zmienia propozycja Net Zero Industry Act?
 2. Regulacje wzmacniające technologii neutralnych emisyjnie.
 3. Nowe procedury na inwestycje- specustawy?
 4. Platforma Europy Neutralnej Emisyjnie.

Prowadzące webinarium

Katarzyna Barańska – kompleksowo wspiera klientów w wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją. Opracowuje i pomaga wdrażać długoterminowe strategie ESG oraz poszerzać kompetencje osób pełniących funkcję tzw. green officer.

Jej doradztwo prawne obejmuje kompleksową obsługę projektów z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury i zielonej energii, a także w obszarze celów i polityk dekarbonizacyjnych i zrównoważonego rozwoju. Katarzyna doradza klientom w postępowaniach środowiskowych, uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych oraz prowadzi projekty z zakresu compliance środowiskowego. Prowadzi również projekty w obszarze infrastruktury i procesów inwestycyjnych.

Anna Bojja – posiada kilkuletnie doświadczenie w doradzaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom branży energetycznej, odpadowej i logistycznej. Pomaga klientom w prowadzeniu biznesu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji.

Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów OZE, Waste-To-Energy, jak również przy realizacji instalacji przemysłowych. Anna ma także bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów w obszarze ochrony środowiska, jak i późniejszej koordynacji i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z ich realizacji.

Sylwia Uziębło-Kowalska – posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów, skupiając się na wsparciu w obszarze regulacji środowiskowych i kwestii budowlanych. Wspiera klientów w zapewnieniu zgodności ich działań z przepisami z zakresu ochrony środowiska (compliance środowiskowy).

Posiada duże doświadczenie w doradztwie dotyczącym gospodarowania odpadami, w tym w zakresie odpadów opakowaniowych i regulacji związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W swojej pracy Sylwia skupia się na regulacjach z zakresu zrównoważonego rozwoju, pomagając klientom opracowywać i wdrażać strategie ESG oraz zapobiegać ryzyku posądzeń o nierzetelny marketing ekologiczny (tzw. greenwashing). Posiada też doświadczenie we wsparciu klientów w związku z realizacją inwestycji przemysłowych (także typu greenfield) oraz obiektów infrastruktury liniowej.

KONTAKT:

Jakub Safjański, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu
tel. 660 425 475  jsafjanski@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 25 stycznia 2024, godz. 10:00
Koniec: 25 stycznia 2024, godz. 10:00
on-line

Osborne Clarke jest międzynarodową nowoczesną kancelarią, która łączy wiedzę prawniczą i wieloletnie doświadczenie ze zrozumieniem potrzeb i celów biznesowych klientów. Dzięki podejściu sektorowemu w świadczeniu usług prawnych służy pomocą w rozwiązywaniu zarówno problemów bieżących, jak i tych, z którymi nasi klienci mogą zetknąć się dopiero w przyszłości.