Szkolenie „Jak zawrzeć ugodę w mediacji i przed sądem?”

Termin
20/02/2024
Rejestracja
Zarejestruj się

Centrum Mediacji Lewiatan
zaprasza na szkolenie:

„Co musisz wiedzieć, zawierając ugodę w mediacji i przed sądem”

8-godzinne szkolenie odbędzie się 20 lutego 2024 r. i zostanie poprowadzone przez doświadczonych trenerów:

  • Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
  • adw. dr Małgorzata Kożuch – mediator stały Prokuratorii Generalnej RP

Udział w szkoleniu jest płatny, koszt to 1199 zł netto. 

PROGRAM:

9.30 -11.00 Treść ugody:

a) umowa ugody a negocjacje prawnicze,

b) granice dopuszczalności ugody,

c) ugoda a spór co do istnienia stosunku prawnego,

d) ważność umowy ugody a jej wzruszalność.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie zatwierdzania wielu ugód przez jeden sąd.

11.00 – 11.15 przerwa

11.15 -13.00 Ugoda zawarta przed mediatorem:

a) rodzaje mediacji a ugoda mediacyjna,

b) przedmiot sporu a treść ugody,

c) jedna mediacja a kilka spraw sądowych,

d) uzgodnienia stron w mediacji a ich możliwość zatwierdzenia.

Warunek w ugodzie (ugoda warunkowa).

13.00-13.40 lunch

13.40-15.30 Procedura zatwierdzania ugody mediacyjnej:

a) zatwierdzanie a nadanie klauzuli wykonalności,

b) opłaty,

c) ugoda a egzekucja roszczeń z ugody,

d) postanowienia szczególne.

15.30-16.50 Zatwierdzanie i wykonalność ugód w obrocie międzynarodowym:

a) Konwencja Singapurska o mediacji

b) Instrumenty prawa UE

Zakończenie szkolenia i wydanie certyfikatów.

Metoda szkolenia: praca na kazusach, omawianie przypadków, synteza teorii i praktyki sądowej.

WARUNKI UDZIAŁU I ZGŁOSZENIA:

Krok 1: Rejestracja online 

Krok 2: Opłacenie udziału

Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora szkolenia CML w banku ING Bank Śląski nr konta 38 1050 1025 1000 0090 3145 1058 najpóźniej w ciągu 3 dni od rejestracji w formularzu online.

Zgłoszenia, które nie zawierają pełnych danych służbowych osoby zarejestrowanej, nie będą przyjmowane

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • Osoba indywidualna (płatność jednorazowa) 1199 PLN (+23% VAT)
  • Firma delegująca (płatność jednorazowa) 1199 PLN (+23% VAT)
  • Firma członkowska (płatność jednorazowa) 1149 PLN (+23% VAT)
  • Możliwa jest płatność w 2 ratach po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem

Pytania w sprawie szkolenia prosimy kierować na adres rejestracja@cammediacje.pl lub pod numer telefonu 22 55 99 900 bądź +48 573 330 861.

Dane wydarzenia:

Początek: 20 lutego 2024, godz. 09:30

Koniec: 20 lutego 2024, godz. 17:00

Miejsce: Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa