Szkolenie nt. mediacji i arbitrażu dla prawników z Ukrainy

Termin
29/01/2024 - 02/02/2024

W dniach 29.01-02.02 2024 r. w siedzibie Lewiatana zorganizowany zostanie
pilotażowy program szkolenia dla prawników z Ukrainy
w ramach programu SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation), czyli szkolenia-doskonalenia w zakresie mediacji i arbitrażu.

Program ten jest przykładem naszego praktycznego wsparcia dla Ukrainy i współpracy z jej instytucjami na rzecz reformowania m.in. ich systemu sprawiedliwości oraz naszej współpracy z organizacjami przedsiębiorców. Ten pilotażowy projekt zgromadzi około 20 uczestników z Ukrainy, przedstawicieli ministerstw obrony, sprawiedliwości i weteranów wojennych.

Program SUKRAM jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Konfederację Lewiatan i organizowany przez Fundację Liderzy Przemian oraz Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan i Sąd Arbitrażowy Lewiatana.

Szkolenie poprowadzą eksperci Centrum i Sądu Arbitrażowego Lewiatana.

Agenda MEDIATION AND ARBITRATION TRAINING – 28.01-03.02.24