Trójstronny szczyt społeczny w Brukseli

Termin
20/03/2024

Tematem przewodnim Trójstronnego szczytu społecznego będzie „Silna gospodarczo i społecznie Europa odgrywająca swoją rolę w świecie”. Omówione zostaną 3 kwestie:

  • strategia przemysłowa uzupełniająca Zielony Ład o wysokiej jakości miejsca pracy,
  • jednolity rynek niosący korzyści przedsiębiorstwom i pracownikom,
  • zaradzenie niedoborowi umiejętności i siły roboczej.

Trójstronny szczyt społeczny to forum dialogu między instytucjami UE a europejskimi partnerami społecznymi. Posiedzenie prowadzą wspólnie przewodniczący Rady Europejskiej i przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w szczycie bierze udział Henryka Bochniarz i Kinga Grafa.