VII Konferencja „Jak skutecznie wdrażać strategie B+R w polskim przemyśle?” – patronat Lewiatana

Termin
14/12/2023
Rejestracja
Zarejestruj się

Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza na

VII edycję Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”

14 grudnia w Warszawie

Jest to spotkanie dedykowane polskim przedsiębiorstwom, które dzięki wsparciu ze środków unijnych i krajowych chcą wstąpić na ścieżkę innowacji, a także tych które już teraz aktywnie realizują projekty B+R+I. Wydarzenie jest również adresowane do przedstawicielek i przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy chcą współpracować z przedsiębiorstwami nad rozwojem innowacji.

Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad Konferencją.

Uczestniczki i uczestnicy Konferencji dowiedzą się również, jak aplikowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz programu Horyzont Europa otwiera przed przedsiębiorstwami i instytucjami szereg unikalnych możliwości i korzyści. Wspierane w ten sposób projekty mogą nie tylko znacznie zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność, ale również przyspieszyć rozwój gospodarczy.

W programie VII edycji Konferencji B+R:

  1. Eksperckie prelekcje: Konferencja będzie gościć wiodące ekspertki i ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli nauki, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat efektywnego tworzenia strategii B+R w polskim kontekście przemysłowym.
  2. Studia przypadku: Praktyczne przykłady firm, które odniosły sukces w implementacji strategii B+R, dostarczą Państwu inspiracji i konkretnych pomysłów na rozwój własnych projektów.
  3. Networking i wymiana doświadczeń: Spotkanie z przedsiębiorcami, naukowcami i ekspertami ds. innowacji stworzy doskonałe warunki do nawiązywania nowych relacji biznesowych i wymiany doświadczeń.
  4. Stoiska konsultacyjne: Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, projektu Innovation Coach oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna i zdobyć praktyczną wiedzę na temat oferowanych form wsparcia dla firm, które są niezbędne do efektywnego tworzenia strategii B+R.
  5. Innowacyjne rozwiązania: Konferencja to również platforma prezentująca nowoczesne narzędzia, technologie i rozwiązania wspierające rozwój innowacyjnych projektów.

Konferencja B+R skierowana jest do:

  • przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i rozwojem poprzez projekty B+R+I,
  • osób reprezentujących środowisko naukowe i ekosystem innowacji gotowych do współpracy z firmami,
  • specjalistek i specjalistów ds. innowacji, zarządzania projektami oraz badaniami i rozwojem.

Data: 14.12.2023

Miejsce: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, Warszawa

Wydarzenie realizowane jest w trybie hybrydowym. Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji i rejestracja tutaj

Agenda VII edycja konferencji B+R