VIII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN

Termin
22/11/2022 - 23/11/2022

 

Już po raz ósmy liderzy uczelni z całej Polski spotkają się na konferencji LUMEN, największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniu poświęconemu skutecznemu zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 1200 uczestników. VIII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2022 odbędzie się online w dniach 22-23 listopada. Organizatorami konferencji są PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education.

Tematyka konferencji skupia się na obszarach zarządzania uniwersytetem cyfrowym, ewaluacji uczelni, umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz nowoczesnych technologiach wspierających realizację misji uczelni.

Wyjątkowym punktem programu tej edycji LUMEN będzie ceremonia wręczenia nagród dla przedstawicieli polskich szkół wyższych sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2023. Nagrody wręczy osobiście Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education. Gali towarzyszyć będzie omówienie wyników polskich uczelni przez ekspertów THE. Ponadto na uczestników konferencji czekają wysokiej jakości, merytoryczne wystąpienia w obszarze profesjonalnego zarządzania uczelnią, zarówno panele dyskusyjne, jak i prezentacje. Prelegentami będą polscy i zagraniczni eksperci z wiodących uczelni, instytucji szkolnictwa wyższego oraz firm technologicznych współpracujących z uczelniami.

Najważniejsze debaty na LUMEN 2022

W ramach pierwszego panelu liderzy najważniejszych polskich instytucji nauki – Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Ewaluacji Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – będą dyskutować nad wnioskami z ewaluacji działalności naukowej za okres 2017-2021. Panel poprowadzi Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Kolejna sesja dotyczyć będzie zarządzania uniwersytetem cyfrowym. Debatę poprowadzi Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ, autor książki „Zarządzanie uczelnią cyfrową” (2022). Zarządzaniu uczelnią w dobie transformacji cyfrowej przyjrzymy się z różnych perspektyw reprezentowanych przez gości panelu: Państwa (Centrum GovTech), wzorcowo zinformatyzowanej uczelni publicznej (Politechnika Gdańska) i niepublicznej (Akademia Leona Koźmińskiego), a także dużej firmy IT (Microsoft).

Następnie Rektorzy trzech najwyżej notowanych polskich uczelni w THE World University Rankings – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przedstawią swoją receptę na sukces w międzynarodowych rankingach. Sesję moderował będzie Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education.

Sesje o umiędzynarodowieniu i nowych technologiach

Temat umiędzynarodowienia poruszą panele poświęcone Uniwersytetom Europejskim oraz promowaniu dorobku polskich naukowców i budowaniu widzialności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Następne trzy sesje posłużą omówieniu nowych technologii i konkretnych rozwiązań IT dla uczelni, w tym technologii low-code, nowoczesnych form kształcenia (np. MOOC, microcredentials) oraz systemom zarządzania nauczaniem (LMS). Omówione zostaną również możliwości rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2022 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację.

W programie zaplanowano również cztery prezentacje. Ośrodek Przetwarzania Informacji przedstawi stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle danych zaraportowanych w ostatniej ewaluacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentuje nowy projekt – portal Edukacja.gov.pl, a NASK opowie o projekcie EZD RP. Wolters Kluwer przedstawi wyniki badania zrealizowanego z FRP na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.

Szczegółowy program konferencji LUMEN 2022 dostępny jest na stronie https://lumen.edu.pl/