Webinar „Obliczanie śladu węglowego oraz zarządzanie ESG w kontekście zrównoważonego finansowania i dotacji UE” – Akademia Lewiatana

Termin
21/03/2024
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz BNP Paribas

zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Obliczanie śladu węglowego oraz zarządzanie ESG w kontekście zrównoważonego finansowania i dotacji UE

21 marca 2024 r. godz.: 10:00 -12:00

Udział bezpłatny

W związku z rosnącą świadomością dotyczącą kryzysu klimatycznego, przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują działania minimalizujące wpływ własnej działalności na środowisko naturalne oraz niwelujące skutki zmiany klimatu. Bank BNP Paribas, jako lider zrównoważonego rozwoju, wspiera swoich klientów firmowych w tym zakresie. Przykładowymi narzędziami realizującymi te działania są:

 • „Platforma Envirly”, która w przystępny sposób pozwoli rzetelnie raportować i ocenić emisyjność związaną z prowadzoną działalnością
 • ESG Rating Linked Loan – finansowanie o charakterze zrównoważonym powiązane z poprawą ratingu ESG kredytobiorcy, która pozwala pozyskać kredyt na lepszych warunkach komercyjnych poprzez poprawę zarządzania obszarem ESG w firmie.

Raportowanie emisyjności i pozyskanie ratingu ESG pozwoli przedsiębiorcy na:

 • uwzględnienie takich danych w sprawozdawczości własnej, która zgodnie z nowymi wymogami regulacyjnymi, zobowiązuje coraz więcej przedsiębiorstw do raportowania emisyjności,
 • udokumentowania swojej emisyjności w relacjach z partnerami biznesowymi, co może, w krótkim czasie, stać się formą przewagi konkurencyjnej,
 • wykorzystanie tej informacji do kalkulacji optymalizacji kosztowych m.in. kosztów energii elektrycznej,
 • wykorzystanie danych do przygotowania strategii ESG i transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, w tym priorytetyzacji inwestycji lub wykorzystania środków z UE,
 • ułatwienie poprawy swojej konkurencyjności w łańcuchu dostaw poprzez możliwość porównania się z innymi przedsiębiorstwami i zidentyfikowanie obszarów do poprawy.

Inwestycje w modernizację infrastruktury przedsiębiorstw, zmierzające do poprawy efektywności energetycznej można sfinansować dzięki dotacjom UE. Przykładem jest Kredyt Ekologiczny, w ramach, którego można uzyskać premię ekologiczną sięgającą do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

CEL SPOTKANIA:

Zaprezentujemy aspekt zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie i certyfikowane narzędzie, które umożliwi policzenie śladu węglowego w organizacji w zakresie 1, 2 i 3. Narzędzie Envirly jest zgodne z normą ISO-14064-1 oraz GHG Protocol. Przedstawiona zostanie również koncepcja ratingu ESG i zalety jego pozyskania dla firmy w kontekście łańcucha dostaw oraz pozyskiwania finansowania bankowego. Na dopełnienie całości omówimy kryteria uzyskania Kredytu Ekologicznego z dotacją do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, służącego poprawie efektywności energetycznej firmy.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie:

 • Wyzwań globalnych w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Kontekstu regulacyjnego obowiązku liczenia śladu węglowego
 • Kontekstu rynkowego
 • Największego wyzwania dla firm Envirly – narzędzia do zarządzania śladem węglowym
 • Koncepcji ratingu ESG  i jego znaczenia w relacjach z kontrahentami i bankiem
 • Dotacji UE wspierających efektywność energetyczną

PROWADZĄCY:

 • Mateusz Masiak – współzałożyciel i prezes zarządu Envirly
 • Paweł Skorupski – Senior Consultant – ECOVADIS
 • Michał Szalast-Dao Quy – kierownik Zespołu Zrównoważonego Finansowania w Banku BNP Paribas
 • Tomasz Krupowicz – menedżer ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju – Bank BNP Paribas

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. +48 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org