Webinarium „Jak sprostać raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2025?”

Termin
26/06/2024
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz Greeners

zapraszają na webinarium

 Jak sprostać raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2025?

26 czerwca 2024 r. godz.: 10:00 -12:00

Udział bezpłatny

Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) nakłada obowiązek sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w szerszym zakresie, niż było to wymagane dotychczas na mocy jakiegokolwiek innego aktu prawnego. Nowe przepisy zobowiązują firmy do raportowania swoich wyników w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka.

Pierwsze podmioty zostaną zobowiązane do raportowania na jej podstawie w 2025 r. (dane obejmą rok obrotowy 2024).

Do tej pory obowiązki raportowe w zakresie ESG dotyczyły około 12 tys. firm w UE zobowiązanych na gruncie obowiązującej dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Po wejściu w życie CSRD, szacuje się, że te obowiązki będą dotyczyć około 50 tys. firm w UE (ponad 3,5 tys. polskich przedsiębiorstw).

Serdecznie zapraszamy!

GRUPA DOCELOWA:

Przedstawiciele firm i organizacji, które rozpoczęły lub planują rozpocząć prace w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są to przede wszystkim duże spółki interesu publicznego, duże przedsiębiorstwa, MŚP notowane na giełdzie.

KONTAKT:

Jakub Safjański, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu
tel. 660 425 475, jsafjanski@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 26 czerwca 2024, godz. 10:00

Koniec: 26 czerwca 2024, godz. 12:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line