Webinarium „Mediacja pracownicza i e-mediacja”

Termin
29/03/2023
Godzina
16:00

Bezpłatne limitowane webinarium

29 marca 2023 r. godz. 16.00-19.00

 

Konfederacja Lewiatan i Centrum Mediacji Lewiatan w ramach realizacji projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” zapraszają do udziału w webinarze, który odbędzie się na platformie ZOOM.

Webinar przeznaczony jest dla 20 uczestników z woj. mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić oświadczenie uczestnikaformularz zgłoszenia na szkolenie i zapoznać się z regulaminem, a następnie przesłać wymagane dokumenty na adres: mediacje@konfederacjalewiatan.pl

Spotkanie adresowane jest dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji gospodarczej oraz e-mediacji.

W spotkaniu nie mogą brać osoby, które były uczestnikami wcześniejszych szkoleń 24 – i 80-godzinnych oraz webinarów organizowanych przez Konfederację Lewiatan, KUL, CIAPP, RIGP tj. partnerów projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

Poniżej przedstawiamy ramowy program webinaru z zastrzeżeniem, że kolejność prezentacji poszczególnych zagadnień może ulec zmianie.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  1. KRM, Zintegrowany System Kwalifikacji, kwalifikacje dot. mediacji.
  2. Wykład teoretyczny dotyczący konfliktu i komunikacji interpersonalnej.
  3. Wykład teoretyczny dotyczący mediacji pracowniczych i przepisów z nią związanych.
  4. Specyfika mediacji pracowniczych, zasady i etapy mediacji, mediator – role i umiejętności, współpraca z sądem.
  5. Mediacje pracownicze online – specyfika, korzyści i zagrożenia.
  6. Analiza dwóch studiów przypadków mediacji pracowniczej.

 

Kontakt:

mediacje@konfederacjalewiatan.pl; tel 22 55 99 900