Własność intelektualna w dobie zmian – innowacje, kreatywność, ochrona 

Termin
30/03/2023 - 31/03/2023
Godzina
09:00
Rejestracja
Zarejestruj się

O wiedzy, doświadczeniu oraz wypracowanych innowacyjnych rozwiązaniach coraz częściej mówi się w kontekście kluczowego kapitału firmy. To zaś oznacza, iż zasoby intelektualne organizacji muszą być przedmiotem szczególnej ochrony. W coraz większym stopniu stanowią bowiem o przewagach rynkowych firm.

Jak zatem zabezpieczać potencjał i kapitał intelektualny firm? Czym jest innowacja oraz ochrona patentów we współczesnym świecie? Jak prawo własności intelektualnej może wpływać na rozwój gospodarczy państw i regionów? Wreszcie – w jaki sposób regulacje prawne mogą kształtować uczciwe reguły konkurowania w zakresie patentów, innowacji i przełomowych wdrożeń?

To niektóre z kwestii, które podjęte zostaną podczas konferencji Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona, organizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

30 marca 2023 r.

ROBOCZY PROGRAM

9:00 – 9.30  REJESTRACJA I KAWA POWITALNA

 9.30 – 9.45  WYSTĄPIENIE POWITALNE

 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

9.45 – 11.00  PANEL DYSKUSYJNY

Znaczenie prawa własności intelektualnej dla rozwoju gospodarczego

 • Potencjał efektywnie chronionej własności intelektualnej
 • Znaczenie własności intelektualnej dla rozwoju gospodarczego
 • Wyzwania przed jakimi stoi ochrona własności intelektualnej

Prelegenci:

 • Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • Bartosz Krakowiak, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska
 • Kamila Król, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
  i Technologii
 • Mariusz Strojny, Pełnomocnik Rektora SGH ds. transferu technologii

Moderacja: Maia Mazurkiewicz, Co-Funder & Head of StratCom, Alliance4Europe

11.00 – 11.10  PRZERWA

11.10 – 11.30  WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO

Kradzież własności intelektualnej – chroniczna choroba globalnej gospodarki

Ostatnie pół wieku w gospodarce to silne trendy globalizacyjne, napędzane nowymi technologiami oraz innowacjami logistycznymi. Światowe łańcuchy dostaw stają się coraz dłuższe i bardziej skomplikowane, a produkty finalne w coraz większym stopniu bazują na kreatywności i technologii. Rzecz jasna dla konsumentów oznacza to więcej lepszych i tańszych produktów. Do tego produkty te można coraz łatwiej znaleźć i kupić, co okazało się zbawienne podczas ostatniej pandemii. Niestety, ten mocny, globalny wzrost tworzy też wiele okazji do kradzieży własności indywidualnej. Przestępcy z łatwością znajdują słabe punkty w długich łańcuchach dostaw wprowadzając do obiegu podrobione produkty niskiej jakości. Czy obecna regulacja oraz międzynarodowa, międzyrządowa współpraca może podołać temu zagrożeniu? Co ma to tego wojna na Ukrainie? Jak skutecznie zaangażować sektor prywatny?

Piotr Stryszowski, Senior Project Manager, Head of Unit, Countering Illicit Trade, OECD

11.30 – 12.30  PANEL DYSKUSYJNY

Zwalczanie handlu podróbkami za pośrednictwem internetu – rola poszczególnych uczestników rynku, wyzwania i dobre praktyki

 • Jaka jest rola platform e-commerce w walce z nadużyciami?
 • Sposoby przeciwdziałania sprzedaży podróbek
 • Kondycja sytuacji w oparciu o aktualne dane
 • Rola edukacji w przeciwdziałaniu nadużyciom

Prelegenci:

 • Kinga Jakubowska, Prezes zarządu Fundacji Legalna Kultura
 • Artur Kołdys, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego Delegatura CBA w Białymstoku
 • Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon
 • Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme, UN Global Compact Network Poland

Moderacja: Agnieszka Plencler, Prezeska Fundacji Forum Konsumentów

12.30 – 13.00  PRZERWA KAWOWA / LUNCH

13.00 – 14.00  PANEL DYSKUSYJNY

Prawa wyłączne jako narzędzia gry konkurencyjnej

 • Czym są gry patentowe, jak im przeciwdziałać oraz czym skutkują na rynku farmaceutycznym?
 • Spory sądowe jako narzędzie monopolizacji na rynku leków
 • Jak zwiększyć konkurencję rynku leków?
 • Strategie ochrony własności przemysłowej w dziedzinie farmacji
 • Dodatkowe Prawo Ochronne w kontekście produktów leczniczych

Prelegenci:

 • Piotr Czaplicki, Dyrektor Departamentu Biotechnologii i Chemii, Urząd Patentowy RP
 • Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Ewa Skrzydło-Tefelska, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego
 • Żaneta Zemła-Pacud, Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Moderacja: Dorota Rzążewska Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 14:00 – 14:20  WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO

Standard „należytej staranności” w Rozporządzeniu o usługach cyfrowych a naruszenia praw własności intelektualnej

 • Akt o usługach cyfrowych, Akt o rynkach cyfrowych: nowe prawo  platform, nowe cele?
 • Usługi pośrednie w Akcie o usługach cyfrowych i obowiązki w zakresie „należytej staranności”
 • Regulacja dotycząca platform udostępniania treści online z dyrektywy 2019/790 jako lex specialis względem Aktu o Usługach Cyfrowych?
 • Odpowiedzialność platform udostępniania treści online w świetle orzecznictwa TSUE
 • Wnioski: Czynny, bierny, neutralny? Koncepcja „odpowiedzialnego” dostawcy usług platform internetowych.

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Kierownik studiów European Legal Studies, Kierownik Katedry Jean Monnet, profesor UAM

14.20 – 14.30  PRZERWA

14.30 – 14.45   Wystąpienie: Patent europejski o jednolitym skutku
i jego wpływ na strategię ochrony własności intelektualnej

Oskar Gińko, Polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym, AOMB Polska

14.45 – 15.45  PANEL DYSKUSYJNY

Zarządzanie strategią ochrony własności intelektualnej w firmie

 • Jak przeprowadzić audyt własności intelektualnej w firmie?
 • Czym jest i co powinna zawierać strategia ochrony własności intelektualnej?
 • Jak regulować relacje z pracownikami i podwykonawcami?
 • Jak skutecznie chronić swoje prawa i co robić w przypadku zidentyfikowania naruszenia?

Prelegenci:

 • Aleksandra Borycka, Head of Marketplace, Amazon.pl
 • Oskar Gińko, polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym, AOMB Polska
 • Paweł Podrecki, Profesor, Instytut Nauk Prawnych, PAN
 • Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, profesor, Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW, Allen & Overy

Moderacja: Marta Krzyśków-Szymkowicz, rzecznik patentowy, mediator, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan

15.45  PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

 

31 marca 2023 r.

ROBOCZY PROGRAM

warsztaty on-line

09.30 – 10.45  Amazon Brand Protection. Jak chronić i budować swoją markę na Amazon

Dowiedz się, czym jest „Amazon Brand Protection” w całości. Korzystaj z narzędzi dla ochrony i rozwoju marki w Polsce i Europie. Na tym warsztacie usłyszysz jak łatwo i sprawnie rozpocząć przygodę z Brand Protection oraz o innowacyjnych rozwiązaniach. Dowiesz się również, jak Brand Protection pomaga w skalowaniu biznesu i docieraniu do większej liczby klientów.

Prowadzący: Mikołaj Bulanow, Subject Matter Expert, Brand Protection, Amazon

 

PARTNERZY:

Partner strategiczny:

 

Partnerzy wspierający:

   

 

Patronat honorowy:

 

 

Partner merytoryczny:


Partnerzy medialni:

 

PRELEGENCI:

Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Aleksandra Borycka, Head of Marketplace, Amazon

Mikołaj Bulanow, Subject Matter Expert, Brand Protection, Amazon

Piotr Czaplicki, Dyrektor Departamentu Biotechnologii i Chemii, Urząd Patentowy RP

Oskar Gińko, polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym, AOMB Polska

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Kierownik studiów European Legal Studies, Kierownik Katedry Jean Monnet, profesor UAM


Bartosz Krakowiak Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska

Marta Krzyśków-Szymkowicz, rzecznik patentowy, mediator, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan

Maia Mazurkiewicz Co-Funder & Head of StratCom Alliance4Europe

Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów

prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki&Wspólnicy

Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

dr Mariusz Strojny, Pełnomocnik Rektora ds. transferu technologii, Adiunkt, Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie

Piotr Stryszowski, Senior Project Manager, Head of Unit, Countering Illicit Trade, OECD

Krystyna Monika Szczepanowska-Kozłowska, profesor, Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW, Allen & Overy

Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme, UN Global Compact Network Poland

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

Żaneta Zemła-Pacud, Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk