Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

Termin
23/02/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan  zaprasza na konferencję:

 

 Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

23 lutego 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

 

Ogłoszony w 2021 r. pakiet Komisji Europejskiej tzw.  FIT for 55 to propozycja zestawu narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie oraz doprowadzić do osiągnięcia w UE redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Pakiet ten to wielkie wyzwanie i szansa dla polskich firm do budowy konkurencyjności, ale również zapewnienia transformacji energetycznej, technologicznej i społecznej, w szczególności w sektorze wyrobów budowlanych. Pakiet ten będzie miał bezpośredni wpływ
na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw w Polsce.

Celem wydarzenia jest przedstawienie informacji nt. kształtu pakietu FIT for 55, aktualnego stanu zaawansowania negocjacji propozycji na poziomie UE oraz technicznych, finansowych i społecznych aspektów wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych.

 

Robocza agenda

 1. Słowo wstępne godz. 10:00 – 10:30
 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Anette Persson, Policy Officer, unit B.3: Buildings and Products,
  DG Energy, Komisja Europejska
 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska (TBC)
 1. Panel: Techniczne i finansowe aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych, godz. 10:30 – 12:00
 • Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Min. Klimatu i Środowiska (TBC)
 • Adam Ambrozik – Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Vallebona, Climate and Energy Director, Cerame-Unie, the European Ceramic Industry Association
 • Katarzyna Jastrzemska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
 • Łukarz Rymarz, Główny specjalista, Samodzielne Stanowisko do spraw Wyrobów Budowlanych Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, Min. Rozwoju i Technologii (TBC)
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja
 1. Panel: Społeczne aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych, godz. 12:00 – 13:30
 • Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Biura Zarządu Krajowego, Związek Zawodowy Budowlani (ZZ  Budowlani)
 • Piotr Dauksza, Managing Director w H+H Polska Sp. z o.o.
 • Maciej Tauber, Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (TBC)
 • Andrzej Rajkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu KL / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja
 1. Podsumowanie i wnioski, godz. 13:30
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja

 

Kontakt:
Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940
mail: gmazurek(at)konfederacjalewiatan.pl