Webinar „Zmiany w prawie produktowym” – Akademia Lewiatana

Termin
25/06/2024
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. zapraszają na webinarium w ramach cyklu Akademii Lewiatana

Zmiany w prawie produktowym – nowości w regulacji dotyczącej bezpieczeństwa produktów oraz odpowiedzialności za produkt

25 czerwca 2024 r. godz.: 10:00 -11:30

Udział bezpłatny

W najbliższym czasie szykuje się wiele zmian w obszarze regulacji prawnych poświęconych bezpieczeństwu produktów oraz odpowiedzialności za produkt. Zmiany te wynikają z regulacji unijnych.
Najważniejsze akty prawne to unijne rozporządzenie 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (tzw. GPSR), które weszło już w życie i rozpocznie stosowanie 13 grudnia 2024 r. oraz projekt dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (tzw. PLD), który jest ciągle w trakcie procesu legislacyjnego.

Cel spotkania

Zmiany legislacyjne będą miały istotny wpływ na działalność przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem produktami, w szczególności produktami konsumenckimi. GPSR nakłada nowe obowiązki regulacyjne, które powinny być uwzględnione w codziennym prowadzeniu działalności przez producentów, importerów czy dystrybutorów produktów.

Z kolei PLD zmieni zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Warto mieć świadomość, kto i kiedy może stać się adresatem roszczeń o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego w związku z produktem, który wytworzył, sprzedał, zaprojektował lub zmodyfikował, a także jak przygotować się do procesu sądowego o takie roszczenie

GRUPA DOCELOWA:

Producenci, importerzy, dystrybutorzy, upoważnieni przedstawiciele, dostawcy usług fulfilmentu oraz platformy sprzedażowe – wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie produktami. Jeśli chodzi o zmiany regulacyjne obejmą one wyłącznie podmioty prowadzące obrót produktami konsumenckimi (z wyłączeniem leków, żywności). Jeśli chodzi o zmiany dotyczące projektu dyrektywy o odpowiedzialności za produkt, obejmą one podmioty, które prowadzą obrót dowolnymi produktami, w tym produktami niekonsumenckimi oraz żywnością i lekami.

Do kogo adresowane jest spotkanie?

Do podmiotów uczestniczących w obrocie produktami, w szczególności zaś do przedstawicieli branży:

 • Zabawek i artykułów dziecięcych
 • Tekstylia
 • Elektroniki
 • AGD
 • Meblarskiej
 • E-commerce
 • Produktów kosmetycznych
 • Farmaceutycznej
 • Wyrobów medycznych
 • Środków ochrony indywidualnej
 • Motoryzacyjnej
 • Żywności
 • Innych produktów konsumenckich

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 25 czerwca 2024, godz. 10:00

Koniec: 25 czerwca 2024, godz. 10:00

Miejsce:
Warszawa
*, on-line