Zmiany w prawie unijnym dotyczące pozwów zbiorowych

Termin
26/10/2022
Godzina
13:30
Rejestracja
Zarejestruj się

Przedmiotem konferencji będzie transpozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Dyrektywa wprowadza wiele nowych instytucji prawnych, które mogą wiązać się ze sporymi zmianami dla biznesu w zakresie pozwów zbiorowych. Dyrektywa swoim zakresem obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje biznesu. W uzupełnieniu ogólnego prawa ochrony konsumentów nowe prawo może mieć zastosowanie m.in.: do sporów z zakresu ochrony danych osobowych, produktów leczniczych, podróży lotniczych, usług finansowych, telekomunikacji, handlu elektronicznego, gazu i energii, bezpieczeństwa żywności, wyrobów medycznych itd.

Podczas konferencji będziemy chcieli wspólnie zastanowić się nad korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z Dyrektywy, a także przedstawić międzynarodowy punkt widzenia na ryzyka pozwów zbiorowych na przykładzie USA.

W grudniu 2022 r. upływa czas implementacji Dyrektywy do prawa polskiego. Obecnie trwają prace nad przystosowaniem prawa polskiego. Dlatego naszym zdaniem jest to najlepszy czas na rozmowę na ten temat, żeby przedsiębiorcy byli przygotowani na nadchodzące zmiany.

Ekspertami, którzy przybliżą temat, będą:

  • dr Daniel Mańkowski, Dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK
  • Prof. Łukasz Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski
  • Scévole de Cazotte, Wiceprezydent Institute for Legal Reform w Waszyngtonie
  • dr Tomasz Walczak, reprezentant firm członkowskich Konfederacji Lewiatan

Kontakt:

Grażyna Mazurek, Departament Wydarzeń

tel.: (+48 22) 55 99 940 kom. 698 663 090 | mail: gmazurek@lewiatan.org