Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – uwagi Lewiatana
24 marca 2023

Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne, sygnowanego w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia nr MZ 1465.

KL/126/48/KO/2023

Pobierz