Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – uwagi Lewiatana
24 lutego 2023

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – uwagi Lewiatana

W imieniu firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania oznaczonego w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia sygnaturą MZ 1421 (Dalej: „Rozporządzenie”).

KL/86/34/KO/2023

Pobierz