Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – uwagi Lewiatana
02 marca 2023

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lutego 2023 r., znak sprawy DSP11.910.2.2022 kierującego do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/100/41/ASW/2023

Pobierz