Wymogi w sprawie raportowania pozafinansowego mogą dotyczyć nawet 50 tys. firm
06 września 2021

Wymogi w sprawie raportowania pozafinansowego mogą dotyczyć nawet 50 tys. firm

W czwartek 2.09. br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, poświęcone wyzwaniom związanym z aktualną agendą regulacyjną UE w obszarze ESG (czyli raportowaniu niefinansowemu obejmującego np. dbałość firmy o środowisko i kwestie ważne społecznie).

Spotkanie prowadzone było przez ekspertki Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. Panią Katarzynę Średzińską oraz Panią Martę Orzecką. Kwestie poruszane w czasie prezentacji to:

 1. Kontekst ESG i unijne ambicje regulacyjne w związku ze zrównoważonym rozwojem
 2. Ujawnienia klimatyczne wg zaleceń TCFD – rekomendowane uzupełnienie raportów pozafinansowych
 3. Omówienie proponowanej formy aktualizacji Dyrektywy NFRD – CSRD
 4. Omówienie wymagań wynikających z Taksonomii UE
 5. Omówienie wymagań wynikających z SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Po prezentacji wśród uczestników wywiązała się merytoryczna dyskusja na temat nowych obowiązków raportowania dotyczącego wpływu organizacji na otoczenie,  co oznaczają ujawnienia klimatyczne, a także które z firm (może dotyczyć to nawet 50 tys. podmiotów!) powinny przygotować się na nowe wymogi sprawozdawcze już od 2024 roku.

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

 

 • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
 • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
 • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
 • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
 • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.

Konfederacja Lewiatan