Wymogi wobec lokali aptek – propozycje Lewiatana do projektu nowelizacji rozporządzenia
27 maja 2021

Wymogi wobec lokali aptek – propozycje Lewiatana do projektu nowelizacji rozporządzenia

W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, pragniemy wyrazić nasze poparcie dla wprowadzanych w nim rozwiązań. Uważamy jednak, że powinno się umożliwić przeprowadzanie szczepień ochronnych nie tylko w pomieszczeniach administracyjno-szkoleniowych oraz izbach ekspedycyjnych, ale także w innych pomieszczeniach wchodzących w skład powierzchni apteki ogólnodostępnej.

Konfederacja Lewiatan, KL/216/159/KO/2021

Pobierz