Wzmacniacze sygnału radiowego – propozycje Lewiatana do rozporządzenia o urządzeniach radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych
30 marca 2021

Wzmacniacze sygnału radiowego – propozycje Lewiatana do rozporządzenia o urządzeniach radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych

W nawiązaniu do zaproszenia do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (WPL MC poz. 169), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/139/102/AM /2021

Pobierz