Zadania przedsiębiorców w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
16 kwietnia 2021

Zadania przedsiębiorców w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan przekazuje stanowisko do projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki, który został opublikowany 18 marca 2021 r. Projekt budzi zaniepokojenie i wątpliwości przedsiębiorców – członków Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/156/116/ED/2021

Pobierz