Zagrożone inwestycje w Krajowym Planie Odbudowy
29 września 2021

Zagrożone inwestycje w Krajowym Planie Odbudowy

• Przedsiębiorcy, pomimo zgłoszenia do Krajowego Panu Odbudowy wielu inwestycji, od maja 2021 roku nie mają informacji o faktycznym jego kształcie, w tym o zmianach które w nim nastąpiły w toku negocjacji z Komisją Europejską – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Brak informacji o zasadach finansowania zwrotnego oraz wiarygodnej perspektywy przyjęcia KPO przez rządy państw UE, przy coraz krótszym czasie na jego wdrożenie, stawia pod coraz większym znakiem zapytania realizację zaplanowanych inwestycji.

Pracodawcy z niepokojem obserwują, w jaki sposób rząd konsultuje przepisy dotyczące systemu wdrażania Programów Operacyjnych i KPO. Projekt ustawy wdrożeniowej oraz projekt zmian w przepisach obowiązujących otrzymali z krótkim, 14 dniowym terminem konsultacji. To nie były konsultacje, o które prosili w 2021 roku, w tym na forum Rady Dialogu Społecznego. Przedsiębiorcy wielokrotnie zgłaszali postulat włączenia ich w prace nad tymi aktami na jak najwcześniejszym etapie. Tak się jednak nie stało i projekty trafiły do konsultacji na ostatnim możliwym etapie.

– Zdajemy sobie sprawę z wagi braków w KPO, na które wskazuje Komisja Europejska w odniesieniu do wdrażania rekomendacji (CSR) dla Polski z 2019 i 2021 roku. Deficyty w tym zakresie, także w odniesieniu do reformy sądownictwa, nie są dla nas zaskoczeniem. Jednak trudno nam zrozumieć całkowity brak dostępu do treści KPO, w zakresie jaki został uzgodniony i nie budzi zastrzeżeń KE. Brak przejrzystości działania rządu w tym obszarze budzi nasze zaniepokojenie. Jest ono tym większe, że akty wykonawcze ustanawiają zasady, które mają fundamentalne znaczenie dla możliwości realizacji poszczególnych inwestycji – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu inwestycji kwalifikujących się do objęcia wsparciem bezzwrotnym w ramach inwestycji, określa wprost inwestycje wpisane do części pożyczkowej KPO, dla których przeznaczono środki bezzwrotne. Ta decyzja nie została poprzedzona jakąkolwiek analizą wykonalności wiązek ujętych w części pożyczkowej w zależności od sposobu finansowania.

Ten projekt wskazuje 6 wiązek inwestycyjnych z części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy, które mają być finansowane w formie bezzwrotnej. Wybór tych 6 wiązek nie został w projekcie w żaden sposób uzasadniony lub wyjaśniony. Odbywa się poza trybem konsultacji publicznych. Co gorsza, nie uwzględnia opinii i postulatów dotyczących sposobu finansowania konkretnych wiązek lub inwestycji zgłaszanych przez środowiska przedsiębiorców od czasu przekazania Komisji Europejskiej projektu KPO, w maju 2021 roku.

– W tej sytuacji, wobec braku informacji o zasadach finansowania zwrotnego, braku wiarygodnej perspektywy przyjęcia KPO przez rządy państw członkowskich UE i przy coraz krótszym czasie na jego wdrożenie, uważamy że inwestycje w nim założone stają pod coraz większym znakiem zapytania – dodaje Marzena Chmielewska.
Konfederacja Lewiatan