Zakres danych w deklaracjach podatkowych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
09 czerwca 2021

Zakres danych w deklaracjach podatkowych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z 24 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Konfederacja Lewiatan, KL/227/165/PP/2021

Pobierz