Zakupy nie w wigilijną niedzielę, ale 10 grudnia. Dlaczego tylko do 14.00? [+MP3]
16 listopada 2023

Zakupy nie w wigilijną niedzielę, ale 10 grudnia. Dlaczego tylko do 14.00? [+MP3]

Ustępujący rząd na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję, że w miejsce pracującej niedzieli przypadającej w tym roku w Wigilię Bożego Narodzenia tj. 24 grudnia, handlowa niedziela przypadać będzie na 10 grudnia, ale sklepy w tym dniu otwarte będą tylko do godziny 14.00.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Zdaniem prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, zakaz handlu w niedziele kolejny raz jest przedmiotem arbitralnych  rozstrzygnięć rządu PiS, który narzuca, kiedy Polacy mogą zrobić świąteczne zakupy. Racjonalna jest zmiana niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia, ale wraz ze zwyczajowymi w placówkach handlowych godzinami pracy, czyli najczęściej do 20.00.

Rząd tłumaczy: „Rząd proponuje, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie ustanowiona zostanie tzw. niedziela handlowa 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację zakupów. Przewiduje się jednak ograniczenie handlu w tym dniu do godz. 14.00 – tj. tak samo, jak miałoby to miejsce 24 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Takie rozstrzygnięcie, zdaniem prof. Jacka Męciny, który kilkakrotnie interweniował w tej sprawie na forum Rady Dialogu Społecznego do resortu rodziny, jest sprzeczne nie tylko z logiką prowadzenia działalności przez placówki handlowe, ale przede wszystkim stoi w sprzeczności z interesami obywateli i konsumentów.

Polska Organizacja Handlu i Usług, zrzeszona w Konfederacji Lewiatan prowadziła w tej sprawie konsultacje ze stroną związkową, zwracając uwagę, że skrócenie godzin pracy placówek handlowych nie tylko jest nieracjonalne ekonomicznie, ale przede wszystkim uniemożliwi konsumentom zakupy  w okresie przedświątecznym. Efektem takich rozwiązań forsowanych przez ustępujący rząd może być decyzja o nieotwieraniu placówek handlowych przez pracodawców, co spowoduje problemy nie tylko dla konsumentów, ale i pracowników handlu.

To złe rozwiązanie może jeszcze zostać poprawione w Sejmie i będzie sprawdzianem dla parlamentarzystów i prezydenta.

 

Konfederacja Lewiatan