Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – apel Lewiatana
08 kwietnia 2024

Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – apel Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wystosowała apel o zwrócenie uwagi na konieczność przyjęcia poprawki do procedowanego rządowego projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druk nr 241). Projekt dotyczy zapewnienia większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami; dostosowania do przepisów Unii Europejskiej wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności).

KL/198/AM/2024

 

Pobierz apel