Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (2021-2027) – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
10 marca 2022

Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (2021-2027) – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W związku ze skierowaniem do prac w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (druk 2022) przedstawiamy stanowisko Lewiatana w tej sprawie.

KL/87/44/ML/2022