Zasady rozliczania zaopatrzenia w ciepło – uwagi Lewiatana
02 kwietnia 2021

Zasady rozliczania zaopatrzenia w ciepło – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/146/109/KB/2021

Pobierz