Zasady wyłaniania wójewódzkich inspektorów farmaceutycznych – propozycje Lewiatana
02 kwietnia 2021

Zasady wyłaniania wójewódzkich inspektorów farmaceutycznych – propozycje Lewiatana

W związku z pismem dotyczącym projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, pragniemy wyrazić swoje poparcie dla zaproponowanych w nim rozwiązań. Dotyczy to w szczególności usunięcia ze składu komisji konkursowej powoływanej w postępowaniu konkursowym przy wyłanianiu kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Konfederacja Lewiatan, KL/145/108/KO/2021

Pobierz