Zatrudnianie cudzoziemców – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
26 stycznia 2022

Zatrudnianie cudzoziemców – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W nawiązaniu do publikacji najnowszych zmian w przepisach dotyczących m.in. zatrudniania cudzoziemców, tj. w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, w szczególności mając na uwadze art. 88 cb omawianej ustawy. wiązek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan pragnie zgłosić przedsiębiorców ICT jako kluczową grupę podmiotów, które powinny znaleźć się w wykazie tzw. przedsiębiorców strategicznych. Przyśpieszony proces wydawania zezwoleń dla strategicznych przedsiębiorców z branży ICT jest kluczowy dla dalszego rozwoju sektora w Polsce ze względu na dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników.

KL/20/AM/2022

Pobierz