Zatrudnianie cudzoziemców – uwagi Lewiatana
13 lutego 2023

Zatrudnianie cudzoziemców – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr druku 400) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/71/26/NK/2023

Pobierz pismo