Zatrudnianie cudzoziemców – uwagi Lewiatana
12 października 2022

Zatrudnianie cudzoziemców – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma (DRP-XI.0210.2.2022.LL z 4 października br.), przy którym przekazano projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (UD 400), Konfederacja Lewiatan przesłała uwagi.

KL/392/188/NK/2022

Pobierz pismo