Zatwierdzenie Pakietu Mobilności I niekorzystne dla polskiego i europejskiego sektora transportu
09 lipca 2020

Zatwierdzenie Pakietu Mobilności I niekorzystne dla polskiego i europejskiego sektora transportu

Pomimo licznych apeli Konfederacji Lewiatan i naszego członka TLP, a także pozostałych 9 federacji pracodawców z różnych państw UE, w tym niemieckiego BDI i litewskiego LPK, wczoraj podczas głosowania późno w nocy w Parlamencie Europejskim, odrzucono wszystkie korzystne poprawki i zatwierdzono Pakiet Mobilności I. Dla przypomnienia nie jest to jeden, a trzy akty prawne, które ze względu na decyzję polityczną były procedowane i negocjowane razem właśnie jako Pakiet: rozporządzenie o dostępie do zawodu i rynku; rozporządzenie o czasie prowadzenia pojazdu, czasie odpoczynku i tachografach; dyrektywa o egzekwowaniu przepisów i delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

 

BusinessEurope, którego Konfederacja Lewiatan jest aktywnym członkiem, opublikowało dzisiaj oświadczenie prasowe w reakcji na głosowanie ws. Pakietu Mobilności I, w którym Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus Beyrer stwierdza: „Rezultat to zbyt skomplikowana umowa, w niektórych przypadkach pozbawiona pewności prawnej, zagrażająca jednolitemu stosowaniu i egzekwowaniu przepisów, które są niezbędne dla skutecznego funkcjonowania naszego jednolitego rynku europejskiego. Nie mamy wystarczającej jasności co do stosowania niektórych postanowień uzgodnionego Pakietu, a BusinessEurope właśnie poprosiło Komisję o wyjaśnienia „. Europa potrzebuje również odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące wpływu gospodarczego, środowiskowego i społecznego, więc doceniamy, że Komisja rozpoczyna dodatkową ocenę skutków niektórych przepisów. „Jest to pozytywny sygnał, ponieważ BusinessEurope od dawna wzywa do zagwarantowania, żeby ostateczny wynik procesu legislacyjnego był odzwierciedleniem oceny skutków”, dodał Beyrer.

Link do całego oświadczenia w języku angielskim: https://www.businesseurope.eu/publications/eu-transport-negotiations-end-over-complex-compromise

Rezultat głosowania poprawka po poprawce można sprawdzić tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-07-08-RCV_FR.pdf

Konfederacja Lewiatan