Zbieramy propozycje do tzw. Pakietu osłonowego dla firm w związku ze skutkami COVID-19
13 marca 2020

Zbieramy propozycje do tzw. Pakietu osłonowego dla firm w związku ze skutkami COVID-19

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało przygotowanie specustawy przeciwdziałającej skutkom spowodowanym epidemią koronawirusa. Cele tej ustawy to przede wszystkim ochrona płynności finansowej firm oraz ochrona i wsparcie rynku pracy.

Planowane rozwiązania to m.in.:

  • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
  • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
  • wcześniejsze zwroty podatku VAT,
  • odliczenie „wstecz” straty w PIT/CIT, tj. stratę poniesioną w 2020 r. będzie można odliczyć od dochodu osiągniętego w 2019 r.,
  • w przypadku przestoju w pracy przedsiębiorcy, pracownikom przysługiwać ma świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej o planowanych rozwiązaniach można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem

Zachęcamy do zgłoszenia propozycji rozwiązań, które nie są proponowane przez Rząd, a w Państwa ocenie pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19.

Zgłoszenie prosimy przesłać w formie propozycji i krótkiego uzasadnienia, dlaczego, i w jaki sposób przyczyni się ona do poprawy sytuacji poszkodowanych przedsiębiorców.

Propozycje prosimy przesłać do 17 marca br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Konfederacja Lewiatan