Zbyt wiele osób z niepełnosprawnościami nie ma żadnego zatrudnienia
15 czerwca 2021

Zbyt wiele osób z niepełnosprawnościami nie ma żadnego zatrudnienia

• Około 1,1 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym pozostaje obecnie poza rynkiem pracy. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie osób wynosi tylko 26,8%.
• Główną rolę w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami powinny odgrywać organizacje pozarządowe i niepubliczne instytucje rynku pracy – uważa Konfederacja Lewiatan.

– W przyjętej przez rząd w lutym tego roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 przewidziany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami do 40%. To ogromna, potrzebna zmiana, ale wymaga aktywnych polityk w tym zakresie, także w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, czy orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie to najsłabiej zarabiająca grupa na rynku pracy. Średnie wynagrodzenie praktycznie oscyluje wokół najniższej krajowej, co także nie sprzyja zwiększeniu zainteresowania podejmowaniem pracy przez nowe osoby. To ważny temat w kontekście planowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027 – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektora departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

W opinii Lewiatana główną rolę w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami powinny odgrywać doświadczone, posiadające własne, skuteczne modele działania organizacje pozarządowe i niepubliczne instytucje rynku pracy, takie, które mogą wykazać się dorobkiem, jakością i wynikami.

Wsparcie powinno też być skierowane do osób z niepełnosprawnościami obecnymi na rynku pracy. W ich przypadku potrzeba działań zwiększających jakość miejsc pracy, w tym także wynagrodzeń. Badania (chociażby ostatnie prezentowane przez Fundację Aktywizacja) pokazują, że co do zasady zatrudnienie lepszej jakości i większa satysfakcja z pracy w przypadku osób z niepełnosprawnościami dotyczy otwartego rynku pracy i na nim powinniśmy się koncentrować.

– Pamiętać trzeba również o pracodawcach, którzy chcieliby zwiększać zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, a brakuje im rozeznania, gdzie szukać kandydatów, z czym wiąże się przeprowadzenie skutecznej rekrutacji, przygotowanie miejsca pracy i wdrożenie pracowników z niepełnosprawnościami. W przypadku tych inicjatyw widzę potrzebę większej aktywności partnerów społecznych, organizacji pracodawców i związków zawodowych – dodaje Małgorzata Lelińska.

Konfederacja Lewiatan