Zgłoszenia celne – stanowisko Lewiatana ws. zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2
16 czerwca 2021

Zgłoszenia celne – stanowisko Lewiatana ws. zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2

Przedstawione w piśmie uwagi związane są z problemem zamykania procedury specjalnej uszlachetniania czynnego (IPR) w wyniku wprowadzenia zmiany, która skutkuje brakiem możliwości korzystania z IPR podmiotom, które nie są w stanie przedstawić kompletu wymaganych danych na moment dokonywania zgłoszenia celnego zamykającego procedurę specjalną, niemniej dane te posiadają i przedstawiają organom celnym w momencie rozliczenia IPR w formacie xml poprzez RPS (system Rozliczania Procedur Specjalnych).

Konfederacja Lewiatan, KL/236/173/PP/2021

Pobierz