Zgłoszenia członków Konfederacji Lewiatan do Rady OZE KL
16 lipca 2020

Zgłoszenia członków Konfederacji Lewiatan do Rady OZE KL

Rada OZE Konfederacji Lewiatan jest zespołem eksperckim, którego celem jest wypracowywanie rekomendacji zmian legislacyjnych oraz strukturalnych na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w Polsce. Misją Rady jest pomoc interesariuszom w budowie w Polsce efektywnej, nowoczesnej, elektroenergetyki, ciepłownictwa transportu i budownictwa.    Wizją Rady jest dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej poprzez usunięcie barier w ich rozwoju w celu przyspieszenia transformacji polskiej gospodarki.

Przedmiot prac Rady stanowią w szczególności:

 1. Krajowe regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym: morskich farm wiatrowych, ocen oddziaływania na środowisko, zagospodarowania przestrzennego, efektywności energetycznej, zagospodarowania przestrzennego, pomocy publicznej i inne,
 2. Unijne regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz tworzonych w ramach realizacji polityk wspólnotowych,
 3. Dokumenty strategiczne dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej Polski i UE,
 4. Dokumenty  związane z finansowaniem OZE z krajowych środków publicznych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW), środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz środków instytucji finansowych, jak również środki z systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego,
 5. Innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o formalne zgłoszenie przedstawicieli Państwa firm/związków – członków Konfederacji Lewiatan do prac w Radzie OZE na adresy dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl oraz swlodarska@konfederacjalewiatan.pl w terminie do 8 sierpnia br. poprzez przekazanie poniższych informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Stanowisko
 • Nr telefonu stacjonarnego i komórkowego
 • Adres e-mail
 • Członkostwo w Konfederacji Lewiatan – członkostwo bezpośrednie lub członkostwo poprzez związek branżowy KL (prośba o wskazanie nazwy Związku) lub członkostwo poprzez związek regionalny KL (prośba o wskazanie nazwy Związku) – prośba o wybór odpowiedzi.

 

Konfederacja Lewiatan