Zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana
22 czerwca 2023

Zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz skierowaniem do prac w trilogach projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (AI Act), Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko do aktualnej wersji projektu.

KL/240/104/ET/2023

Pobierz pismo