Zielone światło dla umów między UE a Wietnamem
14 lutego 2020

Zielone światło dla umów między UE a Wietnamem

Parlament Europejski poparł umowy o wolnym handlu (FTA) i umowy o ochronie inwestycji (IPA) między Unią Europejską a Wietnamem.

Dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer powiedział:

„To przełomowy moment dla polityki handlowej UE, ponieważ są to pierwsze kompleksowe umowy z krajem rozwijającym się. To ważny krok w kierunku dalszej współpracy gospodarczej pomiędzy UE i Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Porozumienia pomogą przedsiębiorstwom wykorzystać wiele różnych możliwości działania w kraju, w którym żyje prawie 100 milionów ludzi, a którego oczekiwany w 2020 r. wzrost PKB wynosi 6,5%.

Jeśli UE chce stać się bardziej geostrategiczna, musi być silniej obecna w Azji. Umowy te umacniają obecność UE w jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata i stawiają europejskie firmy różnej wielkości na równi z konkurentami z krajów, które już mają umowy z Wietnamem, takie jak kompleksowa umowa o partnerstwie trans-Pacyfiku lub TPP11. Umowy te zmniejszają bariery w handlu i zwiększają możliwości inwestycyjne, przynosząc korzyści przedsiębiorstwom zarówno w UE, jak i Wietnamie, tworząc miejsca pracy i generując wzrost gospodarczy. Ale co również istotne – promują także europejskie wartości i normy w regionie: dzięki silnym postanowieniom dotyczącym norm środowiskowych i norm pracy, umowa o wolnym handlu i umowa o ochronie inwestycji pomogą Wietnamowi w dalszym dążeniu do pomyślnej i zrównoważonej przyszłości w odniesieniu do ludzi i planety.”

Konfederacja Lewiatan

Źródło: BusinessEurope