Zmiana art. 120 prawa farmaceutycznego szkodliwa dla pacjentów
21 września 2020

Zmiana art. 120 prawa farmaceutycznego szkodliwa dla pacjentów

• Organizacje pacjentów oraz zrzeszające podmioty z całej branży farmaceutycznej, w tym Konfederacja Lewiatan, apelują o odstąpienie od poprawki zmieniającej art. 120 ustawy – Prawo farmaceutyczne.
• Przewiduje ona możliwość unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego w przypadku „jeżeli naruszenia dotyczą uniemożliwiania przez podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej”.

Taki instrument wydaje się nie tylko zbędny, ale także potencjalnie groźny dla polskich pacjentów, nie mówiąc już o samych przedsiębiorcach – czytamy w stanowisku organizacji.

Odpowiednie „zawory bezpieczeństwa” już są. Mowa tu o istniejącym obecnie art. 120 ust. 2 Prawa farmaceutycznego oraz projektowanym art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty (obwarowanym nowoprojektowaną sankcją fakultatywnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

Art. 120 ust. 2 Prawa farmaceutycznego już teraz umożliwia unieruchomienie miejsca prowadzenia praktycznie każdej działalności dotyczącej obrotu lekami, jeżeli naruszenia „mogą powodować bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi”. Powyższe przesłanki wydają się pokrywać w pełni sytuacje, które mogą się kryć pod pojęciem „uniemożliwiania realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej”.

Przyjmując powyższe standardy należy się zastanowić czemu miałoby służyć wprowadzenie proponowanych zmian, w sytuacji, kiedy dobro pacjenta jest chronione już w ramach art. 120 ust. 2 Prawa farmaceutycznego oraz projektowanego art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty oraz że w ramach tych przepisów można zapobiegać negatywnym, niezgodnym z prawem zjawiskom, takim jak tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji. Przecież swoboda działania osób wskazanych w proponowanej poprawce nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do zabezpieczenia interesu pacjentów – czytamy w stanowisku.

Takie działanie w konsekwencji uderza w polskich pacjentów i może przynieść im więcej szkód niż korzyści.

Stanowisko dotyczące poprawki do art. 120 Prawa farmaceutycznego

Konfederacja Lewiatan