Zmiany ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana
07 września 2022

Zmiany ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 22 sierpnia 2022 r., znak sprawy DAG6.8100.4.2022, o konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/336/168/ASW/2022

Pobierz