Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana
20 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2022 r. znak KL/268/132/PP/2022, z uwagami Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), przedstawiamy dodatkowy postulat.

KL/272/133/PP/2022

Pobierz