Zmiany w Kodeksie pracy – stanowisko Lewiatana
11 stycznia 2023

Zmiany w Kodeksie pracy – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad ustawą z dnia 1 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (uchwała Senatu RP z dnia 15 grudnia 2022 r., druk 2890) Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/24/9/RL/2023

Pobierz