Zmiany w KPO – przedsiębiorco, zgłoś swoje uwagi
05 maja 2023

Zmiany w KPO – przedsiębiorco, zgłoś swoje uwagi

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło propozycje zmian w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania uwag.

Każdy przedsiębiorca może zgłosić swoje uwagi do 9 maja 2023 roku, online, na formularzu: Formularz zgłaszania uwag.

Sprawdź dokumenty:

Większość zmian, zarówno w części pożyczkowej jak i dotacyjnej polega na zmniejszeniu wskaźników i przesunięciu terminów realizacji lub zmianie sposobu realizacji.

  • Zmniejszenie wskaźników to przede wszystkim efekt inflacyjnego wzrostu cen – za przewidziane wcześniej kwoty można zrealizować mniejsze inwestycje. W wielu przypadkach, jako uzasadnienie dla zmniejszenia skali inwestycji, wskazywana jest również wojna w Ukrainie i problemy z zagwarantowaniem ciągłości w łańcuch dostaw.
  • Przesunięcie terminów realizacji reform lub inwestycji w znaczącej liczbie przypadków wynika z opóźnienia we wdrażaniu KPO, w tym z braku płatności. Jeżeli taka sytuacja doprowadziła do wstrzymywania dużych inwestycji infrastrukturalnych, to nie można ich już zrealizować w pierwotnie zaplanowanym terminie lub zakresie.
  • Zmiana sposobu realizacji polega najczęściej na wskazaniu wcześniejszego etapu jako zakończenie inwestycji w KPO, na przykład:
    • zamiast udzielenia pożyczek inwestycja polega na utworzeniu funduszu pożyczkowego (Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych),
    • zamiast wprowadzenia nowych tramwajów do eksploatacji inwestycja polega na podpisaniu umowy na dostawę (Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach).
    • Zamiast uruchomionych stacji tankowania wodoru inwestycja polega na zawarciu umów na budowę stacji (Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru).

W dokumencie pojawiają się też nowe grupy wsparcia, w tym na przykład koordynatorzy cyfrowi w szkołach czy nowe inwestycje, w tym na przykład wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem chmury obliczeniowej z budżetem 650 mln euro.

W nowym wydaniu KPO wyeksponowano aplikację mObywatel – to wokół niej mają koncentrować się inwestycje w e-usługi publiczne.

Jednocześnie ma całkowicie zniknąć kilka reform, kamieni milowych i inwestycji. Na przykład  MFiPR chce zrezygnować z inwestycji związanych z doposażeniem pracowników/ przedsiębiorstw do pracy zdalnej.

Pieniądze z tej inwestycji trafią do programu Maluch+.

Największa zmiana finansowa w KPO ma dotyczyć inwestycji w budowę morskich farm wiatrowych. W zrewidowanym KPO planowane jest stworzenie Funduszu na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Budżet inwestycji wzrósł z 1,535 mld euro do 4,785 mld euro.

Zupełnie nowy w KPO jest rozdział RePowerEU.

Zapoznaj się z wykazem zmian w części dotacyjnej i pożyczkowej KPO przygotowanym przez Konfederację Lewiatan:
Rewizja KPO_wykaz zmian_KL

Kontakt: Marzena Chmielewska, e-mail: mchmielewska@lewiatan.org.