Zmiany w podatkach, które mogą pomóc firmom przetrwać kryzys
16 marca 2020

Zmiany w podatkach, które mogą pomóc firmom przetrwać kryzys

  • Rząd przygotowuje pakiet osłonowy dla firm przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa.
  • Konfederacja Lewiatan przekazała dzisiaj resortowi rozwoju postulaty najważniejszych działań w obszarze podatków, które pomogą przedsiębiorstwom przetrwać ten trudny okres.

 

– Proponujemy wiele rozwiązań. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, że liczne absencje pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, spowodowane obowiązkowymi kwarantannami i urlopami w celu sprawowania opieki nad dziećmi powodują, że firmy mają trudności z wypełnianiem obowiązków podatkowych. Dlatego postulujemy odroczenie o dwa miesiące terminu na złożenie rozliczenia rocznego CIT-8, informacji o cenach transferowych TP-R, i na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 r. – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ponadto Lewiatan apeluje o uchylenie obowiązku osiągnięcia minimalnej rentowności podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe (PKG). Nieuzyskanie w 2020 r. dochodów na poziomie 2% przychodów przez PGK oznaczać będzie jej automatyczne rozwiązanie, ze wszystkimi dla tego konsekwencjami, tj. od kolejnego roku każda ze spółek tworzących PGK będzie zobowiązana do rozliczenia się jako indywidualny podatnik, w tym do prowadzenia dokumentacji cen transferowych.

– Priorytetem przy tworzeniu pakietu osłonowego winno być wstrzymanie prac nad wprowadzeniem nowych obciążeń sprawozdawczo-administracyjnych i nowych podatków, takich jak nowe pliki JPK_VAT, podatku cukrowego i podatku od sprzedaży detalicznej – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan