Zmiany w prawie pocztowym idą w dobrym kierunku, ale wymagają doprecyzowania
04 listopada 2021

Zmiany w prawie pocztowym idą w dobrym kierunku, ale wymagają doprecyzowania

• Wiele rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji prawa pocztowego, jak chociażby zmiana definicji przesyłki kurierskiej, idzie w dobrym kierunku – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Część przepisów, np. dotyczących uregulowania kwestii automatów do pocztowej obsługi klientów, definicji placówki pocztowej czy procedury reklamacyjnej wymaga jednak modyfikacji i doprecyzowania.

– Pozytywnie odnosimy się do zmian w zakresie modyfikacji definicji usługi kurierskiej poprzez rezygnację z elementów bezpośredniego odbioru przesyłki przez kuriera od nadawcy, doręczenia przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru oraz konieczności uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej. Doprecyzować należałoby obowiązki sprawozdawcze operatorów pocztowych – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że zgłoszone przez przedsiębiorców uwagi, sugestie lub doprecyzowania przepisów w prawie pocztowym zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad nowelizacją ustawy.

Propozycje zmian w prawie pocztowym:
– doprecyzowanie definicji „przesyłki kurierskiej”.

– zmiana definicji usługi pocztowej.

– uregulowanie kwestii „automatów do pocztowej obsługi klientów”, „automatów pocztowych” poprzez wprowadzenie definicji „automatu do pocztowej obsługi klientów”/„automatu pocztowego”.

– wprowadzenie zmian w definicji „placówki pocztowej”.

– doprecyzowanie postanowień dotyczących procedury reklamacyjnej, w tym: uściślenie kwestii związanych z osobami uprawnionymi do wniesienia reklamacji, czy miejscem wniesienia reklamacji, rezygnacja z procedury odwoławczej w ramach postępowania reklamacyjnego.

– zniesienie uprzywilejowanej pozycji operatora wyznaczonego w wybranych aspektach świadczenia usług pocztowych.

– złagodzenie wybranych obowiązków prawnych ciążących na operatorach pocztowych.

Konfederacja Lewiatan