Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana
14 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2022 r. znak DD6.8200.3.2022, kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uwagi.

KL/268/132/PP/2022

Pobierz